เนื้อเพลง ผมแอบชอบคุณอยู่ นภ พรชำนิ

ผมขอเวลา  บอกความจริงที่ผมซ่อนไว้ข้างใน   ขอให้คุณฟัง จนจบเพลงได้หรือไม่

        * และหากฟังจบแล้ว ผมก็คง ไม่คิดจะขอคำตอบหรือสิ่งไหน

        อยากบอกความรู้สึก  ที่มีต่อคุณอยู่ข้างใน

                ** คือผมแอบชอบคุณอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมชอบอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ)

                เป็นสิ่งเดียวในโลกที่อยากจะให้คุณรู้ ตั้งแต่พบกัน

ไม่ต้องกังวล และอย่าเพิ่งสับสนกับสิ่งที่ผมพูดออกไปนะ ผมขอเวลา ช่วยฟังจนจบเพลงได้หรือไม่

( * , ** )
 
                ผมชอบคุณอยู่ (ผมชอบคุณ) และก็มีแต่คุณ  ที่ผมไหวหวั่น

                ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น   นอกจากชอบคุณ (คุณแล้ว)

และผมจะไม่ขอ และผมจะไม่ถาม  จะไม่ทำให้คุณวุ่นวาย

และขอ  สัญญา ว่าจะพูดเป็นครั้งสุดท้าย   เป็นครั้งสุดท้าย

คือผมแอบชอบคุณอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมชอบอยู่ (ชอบคุณ)

เป็นสิ่งเดียวในโลกที่อยากจะให้คุณรู้ ตั้งแต่พบกัน (ตั้งแต่วันที่พบคุณ)

ผมชอบคุณอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมไหวหวั่น(ผมไม่เคยชอบใครเท่าที่ชอบคุณ)

ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น นอกจากชอบคุณ(นอกจากชอบคุณแล้วไม่มี)

ผมแอบชอบคุณอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมชอบอยู่(ชอบคุณ ชอบคุณแล้ว)

เป็นสิ่งเดียวในโลกที่อยากจะให้คุณรู้ ตั้งแต่พบกัน(ตั้งแต่เราได้พบกัน)

ผมชอบคุณอยู่ (ผมชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมไหวหวั่น(ผมไม่เคยชอบใครเท่าที่ชอบคุณ)

ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น    นอกจากชอบคุณ (นอกจากที่ผมนั้นชอบคุณ)
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...