เนื้อเพลง ผมจะรอ Stamp

 

ผมจะรอ ผมจะรอ หากเวลายังเหลือเพียงพอ

ผมจะรอ หากคุณเป็นดอกไม้สดใส

ซ่อนตัวเองในสวนกว้างใหญ่

ผมจะเด็ด ทีละใบ จะกว่าจะเจอคุณ

 

หากคุณจะมองผมเป็นทางเลือกสุดท้าย

ผมจะรอ จะมีใครควรค่าพอการรอไปกว่าคุณ

หากเวลาจะพาหัวใจผมแหลกสลาย

จะเปลี่ยนร่างกายผมหายกลายเป็นแค่ฝุ่น

แต่หากใครคนนั้นคือคุณ ผมจะรอ ผมจะรอ

 

แม้วันนี้จะมีแต่ความไม่เข้าใจ

แต่ผมจะทำหน้าที่ ที่จะทำให้ดีที่สุด

คือจะรักและรอ ไม่ว่าจะเกิดอะไร

 

หากคุณจะมองผมเป็นทางเลือกสุดท้าย

ผมจะรอ จะมีใครควรค่าพอการรอไปกว่าคุณ

หากเวลาจะพาหัวใจผมแหลกสลาย

จะเปลี่ยนร่างกายผมหายกลายเป็นแค่ฝุ่น

แต่หากใครคนนั้นคือคุณ ผมจะรอ คุณ

 

ผมจะรอ คุณ

 

ผมจะรอ ผมจะรอ หากยังมีชีวิตอยู่ต่อ

ผมจะรอ คุณ

 

หากคุณจะมองผมเป็นทางเลือกสุดท้าย

ผมจะรอ จะมีใครควรค่าพอการรอไปกว่าคุณ

หากเวลาจะพาหัวใจผมแหลกสลาย

จะเปลี่ยนร่างกายผมหายกลายเป็นแค่ฝุ่น

แต่หากใครคนนั้นคือคุณ แม้ผมเทียบได้กับฝุ่น

 

แต่หากใครคนนั้นคือคุณ ผมจะรอ คุณxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...