เนื้อเพลง หงษ์ฟ้า – แอน มิตรชัย

+228-20 เพลง : หงษ์ฟ้า ศิลปิน : แอน มิตรชัย เนื้อเพลง : เจ้าบินอ่อนล้า หรือไรหงษ์ฟ้าจึงมาเลียบดิน เจ้าอยู่พรหมมินทร์ แล้วใยมาสิ้นแค่เพียงพรมแดน ติดกั้นอะไรหรือจึงไม่ใฝ่เมืองแมน เห็นแคว้นเห็นแดนกันดารว่าเป็นบ้านงาม ปราสาทเจ็ดสีล้วนแต่ดีมีล่อใจ ด้วยเหตุไฉนถึงจึงไม่เห็นเช่นความงาม ดินแดนแห่งเรานี้มีแต่ระกำ ขาดไฟไร้น้ำ ต้องตามด้วยแสงเดือนดาว หงษ์ฟ้าเมื่อยล้าบอกเรา หงษ์ด้วยกันสำคัญเปรียบเจ้า มาถึงนี้พอดีที่เรา ส่งผ้าให้คลุมพอได้นุ่มกายเจ้า แข็งแรง แล้วเช้าเจ้าก็คงจากไป เจ้าบินอ่อนล้าข้าช่วยหงษ์ฟ้าเจ้าจนมีแรง เผือกมันตากแห้งก็เสาะแสวงช่วยหามาให้ ทีตอนจากลา ไม่เคยว่าเห็นใจ บทเรียนสุดท้ายเป็นตายอย่าหมายหงษ์ทอง 1 person likes this post. Like Unlike loading…

เนื้อเพลง หงส์ฟ้า – แอน มิตรชัย

+20 เพลง : หงส์ฟ้า ศิลปิน : แอน มิตรชัย เนื้อเพลง : เจ้าบินอ่อนล้า หรือไรหงส์ฟ้าจึงมาเลียบดิน เจ้าอยู่พรหมมินทร์ แล้วใยมาสิ้นแค่เพียงพรมแดน ติดกั้นอะไรหรือจึงไม่ใฝ่เมืองแมน เห็นแคว้นเห็นแดนกันดารว่าเป็นบ้านงาม ปราสาทเจ็ดสีล้วนแต่ดีมีล่อใจ ด้วยเหตุไฉนถึงจึงไม่เห็นเช่นความงาม ดินแดนแห่งเรานี้มีแต่ระกำ ขาดไฟไร้น้ำ ต้องตามด้วยแสงเดือนดาว หงส์ฟ้าเมื่อยล้าบอกเรา หงส์ด้วยกันสำคัญเปรียบเจ้า มาถึงนี้พอดีที่เรา ส่งผ้าให้คลุมพอได้นุ่มกายเจ้า แข็งแรง แล้วเช้าเจ้าก็คงจากไป เจ้าบินอ่อนล้าข้าช่วยหงส์ฟ้าเจ้าจนมีแรง เผือกมันตากแห้งก็เสาะแสวงเที่ยวหามาให้ ทีตอนจากลา ไม่เคยว่าเห็นใจ บทเรียนสุดท้ายเป็นกาอย่าหมายหงส์ทอง Be the first to like. Like Unlike