เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่ – ไก่

00 เพลง : สาวเชียงใหม่ ศิลปิน : ไก่ เนื้อเพลง : ข้าเจ้า เป็นสาวเชียงใหม่ แหมบ่ เต้าใด ก็จะเป็น สาวแล้วตึงวัน มีบ่าว มาแอ่วมาอู๊ มาแซว เป็นคน ละปูนข้าเจ้า จะเลือก เอาไผ อ้ายบ่าว เชียงฮาย ชื่อแก้ว มาลูนอ้ายก๋อง คนแป้ เขียวชุน อ้ายคำ อ้ายมูล อ้ายสม อ้ายมีเปิ้นบอก ว่าจะ มาขอข้าเจ้า ก็รอ มาแล้ว เป็นปีป้อแม่ ข้าปู สลี อ้ายบ่าว ตัวดี หายแซบ หายสอยข้าเจ้า บ่เชื่อ แฮ๋มแล้ว จะแต่ง กับแม้ว ไปอยู่ ปลายดอยขายผ้า ขายเพชร ขายพลอยขายแหวน ขายสร้อยอยู่บน ดอยปุย +++++++ข้าเจ้า เป็นสาวเชียงใหม่… Read More เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่ – ไก่